ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/5/2010 ΩΡΑ 7 μμ
χωρος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (πρ ΔΕΑΠΑΣ)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Advertisements